Bazı önemli nedenlerden dolayı çocuklara verilmesi ve taşınması tavsiye edilmeyen isimlerden bir kısmı gerekçeleri ile beraber aşağıda belirtilmiştir. Burada yazılanlara göre isminde sıkıntı olanların değiştirmeleri tavsiye olunur.


 1. BADE : Lugat’te ‘şarap, içki’ demektir. İsim olarak verilmemelidir.

 2. HANNAS : ‘Şeytanın’ ismidir. İsim olarak verilmemelidir.

 3. ALEYNA : Aleyna ‘bize ait, bizim üzerimize, bize' anlamına gelir. Aleyna her ne kadar Kuran ı Kerim’de geçse de anlamsız bir isimdir.! Kuran ı Kerim’de geçen her kelime isim olarak kullanılmaz.

 4. ABDULESED : Aslanın kulu demektir. Dinimizce yasaklanan isimlerdendir.

 5. ABDÜDÂR : Evin kulu demektir. Dinimizce yasaklanan isimlerdendir.

 6. ABDUNNEBİ : Nebinin kulu demektir. Abdünnebî ismini vermek teşrif niyetiyle olursa caizdir. Ekseri ulemâ bu ismin verilmesinin yasak olduğu görüşündedirler. Çünkü burada gerçekten Peygambere kulluk anlaşılabilmesinden korkulur.

 7. FAHREDDİN, ŞEMSEDDİN, NASÎRUDDİN : Bu isimlerin manalarında nefsi tezkiye yani övme olduğundan konulması tavsiye olunmamıştır. Mesela Şemseddin, dinin güneşi demektir.

 8. CENGİZ : Moğol İmparatorluğu’nun kurucusu olan meşhur kan dökücü, zâlim ve gaddar Han’ın adıdır. İslâm ülkelerine düzenlediği seferlerle acımasızca Müslümanları katletti. Kendisi ve çocukları İslâm medeniyetine, ilim ve irfan müktesebatına büyük zararlar verdi. Bir Müslümanın bu kafir ismini taşıması ve çocuğuna isim olarak vermesi hiç doğru değildir.

 9. HULÂGU : Cengiz’in torunudur. Dedesinin izinden gitmiş ve aynı şenaatleri işlemiştir. İsim olarak verilmemelidir.

 10. ALARA : Kafir isimlerindendir. Müslümanın kullanması caiz değildir.

 11. ROSA : Kafir isimlerindendir. Müslümanın kullanması caiz değildir.

 12. İLEYDA : Kafir isimlerindendir. Müslümanın kullanması caiz değildir.

 13. LİNDA : Kafir isimlerindendir. Müslümanın kullanması caiz değildir.

 14. DİYANA (DİANA) : Kafir isimlerindendir. Müslümanın kullanması caiz değildir.

 15. SANEM : Put ismidir. İsim olarak verilmesi caiz değildir.

 16. BELİNAY : İnternette bazı sitelerde anlamı ‘Peygamber Çiçeği’ olarak belirtilmiştir, fakat bu kesinlikle yanlıştır. Kaynağı belli olmayan bir isimdir. Kamus-u Türki’de ‘Belin’ kelimesinin anlamı : Şaşkın, baka kalmış olarak geçmektedir. Dolayısıyla isim olarak kullanılmamalıdır.

 17. BERRE/BERRA : Peygamber Efendimiz’in güzel manalı olan bazı isimleri daha güzeliyle değiştirdiği de olmuştur. Mesela Peygamberimiz, "iyi insan, kusursuz kimse, günahsız" anlamına gelen Berre/Berra ismini ‘’Zeynep’’ le değiştirmiştir.
  Başka bir hadis-i şerif’te İbnu Abbâs (radıyallahu anh) anlatıyor: "Cüveyriye Bintu'l-Hâris'in ismi Berre idi. Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) onun ismini Cüveyriye diye değiştirdi. Zira, Resûlullah(aleyhissalâtu vesselâm) "Berre'nin yanından çıktı" denmesini sevmiyordu.

 18. BUĞLEM : Bazı internet sitelerinde anlamının ‘Cenneti müjdeleyen melek’ olarak verilmesi tamamen uydurmadır. Kaynaklarda bu isme rastlanamamıştır. Konulmaması tavsiye olunur.

 19. CEMRE : ‘Kor’ demektir. Yahya İbnu Saîd anlatıyor: "Hazreti Ömer(radıyallahu anh) bir adama: "İsmin nedir?" diye sordu. Adam "Cemre(kor)" dedi. "Kimin oğlusun?" diye tekrar sordu. Adam: "İbnu Şihâb(alevli ateşin) deyince "Kimlerden?" dedi. Adam: "Hurakalardan(ateşoğulları)" "Eviniz nerede? diye sordu. "Harretu'n- Nâr'da*", "Hangisinde?" dedi. "Zâtı Lezâ'da(Ateşin düştüğü yerde)"cevabını alınca; Hazreti Ömer (radıyallahu anh) " Ailene yetiş, yanıyorlar!" dedi. Gerçekten durum aynen Hazreti Ömer (radıyallahu anh)’in dediği gibiydi" (Muvatta, İsti'zân 25).

 20. *Harretu'n- Nâr : Sıcak veya ateşten taşları yanmış gibi kararmış bir yer anlamında Medine-i Münevvere yakınlarında bir mevki ismi.

 21. CEYLİN : Ceylin ingilizce bir isim olan Jaylin’in Türkçeleştirilmiş halidir. Jaylin ‘sakin’ manasına gelen bir isimdir. Ceylin veya Jaylin ismini koymak bir Müslüman için uygun değildir. Ceyl ise Farsçada 'yengeç' demek.

 22. ECRİN : ‘Ecr’ kelimesi Arapçada Ücret, karşılık, sevap ve ödül manalarına gelmektedir. ‘Ecrin’ denildiğinde senin ücretin, karşılığın gibi bir mana çıkmaktadır. Dolayısıyla sırf kulağa hoş geldiği için bu kelime çocuklara isim olarak verilmemelidir.,

 23. EFLAL : Arapçada ‘kurak, bitkisiz yerler, hezimete uğrayanlar’ manalarına gelmektedir. Dolayısıyla bu ismin tercih edilmemesi gerekir.

 24. EFLİN : ‘Efl’ Farsçada 'Gurub etmek, batmak' demektir. Eflin bu kelimeden türetilmiştir. Uygun ve manası hoş bir isim değildir.

 25. EFNAN : Arapçada ‘ince dallar,çeşitler, şubeler’ demektir. Dolayısıyla uygun bir isim değildir.

 26. EFRA : Bu ismin anlamı sözlüklerde : 1-İşi gücü olmayan adam, Boş dolaşan kişi 2-Kuruntulu, vesveseli adam 3-Başının saçı tamam olan kimse, şeklinde geçmektedir. İsim olarak verilmemelidir.

 27. EFSA : Sözlükte ‘sihirbaz, büyücü, efsuncu’ demektir. Bazı sitelerde uydurulan manalara güvenerek çocuklara isim olarak verilmemelidir.

 28. ELİZ : Lügatte ‘Tekme, çifte, Sıçrama’ anlamlarına gelmektedir. Uygun bir isim değildir.

 29. ESİLA : Sözlüklerde geçmeyen ve Arapçadaki ‘Asila’ kelimesiyle karıştırılan bir kelimedir. İsim olarak verilmesi uygun değildir.

 30. İKRA’ : Arapçada ‘’ 1.‘Oku’ diye emretmek 2. Selam göndermek 3. Kiraya vermek’’ manalarına gelmektedir.İsim olarak verilmesi uygun değildir.

 31. İREM : Cenâb-ı Hakk’a isyan eden Ad kavminin önderi kafir Şeddad cennete benzetmek iddiasıyla ‘irem’ isimli bir bahçe yaptırmıştır. Bu bahçeye giremeden Rabbimizin gazabına uğramış ve kavmiyle beraber helak olmuştur. Cenâb-ı Hakk’ın gazabına uğramış bir yerin ismini koymak hiç doğru değildir.

 32. JÜLİDE : Farsça bir kelime olup 'dağınık, perişan, karma karışık' anlamlarına gelmektedir. Dolayısıyla isim olarak verilmesi uygun değildir.

 33. LARA : Bu isim ‘1.Latin mitolojisinde adı geçen ölüm perisi. Sır tutamadığı için dili kesilmiştir. 2.Parlak ‘ anlamlarını taşımaktadır. Kültürümüze ait bir isim olmayıp çocuklara verilmemelidir.

 34. MELİS : Sözlükte ‘şişman ve tembel olan kişi, bir şeyi şiddetle tutmak ‘ manalarına gelmektedir. Ayrıca Melis, Yunan mitolojisinde 'tanrıça' demektir. Dolayısıyla konulması caiz değildir.

 35. MERZA : Lügatte 'hastalıklar, illetler, hastalar' anlamına gelmektedir. İsim olarak verilmemelidir. Bu isim yerine ‘Beyzade, reis,bey’ manasına olan MİRZA ismi tercih edilebilir.

 36. MİNEL : Arapçada ‘min’ harfi cer olup, Türkçede ki ‘den’ ve ‘tan’ manalarının Arapçadaki karşılığıdır. Dolayısıyla uydurma ve zorlama bir isimdir.

 37. NİLDA : İspanyol/İtalyan kökenli bir isimdir ve 'savaşa hazır olan kadın, kadın asker' gibi anlamlar taşır. Kültürümüze uygun bir isim olmadığından çocuklara bu yabancı kökenli isim verilmemelidir.

 38. NİRA : İbranice bir isim olup 'dokuma tezgâhı' demektir. İsim olarak verilmesi uygun değildir.

 39. SARE :Sözlükte ‘’1. Susuzluk 2. Cemaat, topluluk 3. İhtiyaç 4. Oldu’’ anlamlarına gelmektedir. İbrahim Aleyhisselam’ın hanımının ismi Sare değil, Sara’dır. Dolayısıyla Sare yerine Sara ismi tercih edilmelidir.

 40. SİDELYA : Bu isimin kökeni Latincedir ve 'yıldız çiçeği' anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kültürümüze yabancı bir isim olup, çocuklara verilmemelidir.

 41. SUDE : Lügatte ‘Ezilmiş, dövülmüş,sürülmüş,sürtülmüş’ manalarına gelmektedir. Dolayısıyla anlam bakımından verilmesi hiç tavsiye edilmeyen isimlerdendir.

 42. SUDEN : Arapçada ‘Süden ; boşa, faydasız, boş yere, beyhude’ manalarını taşımaktadır. İsim olarak verilmesi uygun değildir.

 43. SÜVEYDA : Kalbin ortasında var kabul edilen siyah nokta, Tohumun ortasında bulunan tanecik, Kalpteki gizli günah anlamlarını taşımasından dolayı isim olarak kullanılması uygun değildir.

 44. TALYA : Talya daha doğrusu Thalia, Yunan mitolojisinde tanrıça ismidir. Bir müslümanın bu ismi taşıması caiz değildir.( Talya ile Talia farklı isimlerdir)