Ebced ilmiyle alakalı hesaplamalarda sisteme verilecek olan isimlerin doğruluğu çok önemlidir. Zira tek harfin yanlış yazılması veya yanlış bir ismin hesaplatılması bütün hesabı değiştirir ve sizi yanlış kanaatlere götürebilir. Hangi ismini ve kaç ismi hesaplatıcağına kişinin kendisi karar vermelidir. Çünkü hangi ismi kullandığını, hangi ismin kendisi üzerinde daha çok etkili olduğunu en iyi kişinin kendisi bilir. Bununla beraber şu noktalara da dikkat etmenizi rica ederiz ;


  • ➤ Öncelikle kullanılan isimler esas alınmalıdır. Mesela isminiz Ahmed Faruk, ancak siz sadece Ahmed ismini kullanıyorsanız hesaplamalarda bu ismi esas almalısınız. Burada ki maksat ismin üzerinizdeki ve ilişkilerinizdeki etkisinin bulunması ve hesabedilebilmesidir. Zira biz hangi ismi kullanıyorsak üzerimizde etkisi olan isim de odur.

  • ➤ Sistemi kullanmadan önce hangi alanda hesaplama yapmak istediğinizi belirleyiniz. Mesela HAKAN ile HALİME ismi arasında bir hesaplama yapılacak olsa , Arkadaşlar Arasında mı Yoksa Kız ile Erkek Arasında mı hesaplama yapılacağı netleştikten sonra sisteme isimler verilmelidir. Eğer bu iki isim nikah bağı ile beraber evlilik düşünüyorsa KIZ İLE ERKEK ARASINDA Kİ EBCED kısmı tercih edilmelidir. Yok ciddi düşünülmüyor sadece arkadaşlık zemininde ilişkinin kalması isteniyorsa o zaman ARKADAŞLAR ARASINDA Kİ EBCED kısmı tercih edilmelidir. Çünkü Ebced Hesaplamaları ve cevapları birbirinden farklıdır. İsimlerin yanlış kısımdan hesaplatılması sizleri yanlış kanaatlere sevkeder.

  • ➤ İnsanların sizi tanıdığı, seslendiği, hatırladığı isimleri tercih ediniz. Söz gelimi ENES SELİM EMRE diye üç ismi olan bir kişiyi misal verecek olursak. Anne ve Babası ENES SELİM diyorlarsa, Anne ve Baba ile arasında ki uyumun tespiti için ENES SELİM ismi esas alınmalı, arkadaşları EMRE diyorsa arkadaşları ile arasında ki uyumun tespiti için EMRE ismi hesaplatılmalıdır.

  • ➤ Bazen isimler kısaltılarak kullanılabilir. Bazen de takma isim veya lakap ismin önüne geçebilir. Bu durumlarda hangi isim veya lakap daha aktifse onu tercih ediniz. Mesela ismi SEYFETTİN olanlara SEYFİ, NURETTİN olanlara NURİ denilebilmektedir. Lakaplara tarihten örnek verecek olursak;Nabi, Fuzuli, Baki, Cezzar Ahmet Paşa, Kuyucu Murat Paşa, Zembilli Ali Efendi, Gedik Ahmet Paşa...vs

  • ➤ Soyadları Ebced ilmiyle alakalı hesaplamaların birçoğunda kullanılmamaktadır. Ancak kişiye isminden çok soyismiyle hitap ediliyorsa o zaman soyisminin de Ebcedini hesaplatması gerekir.

  • ➤ Çocuk ile Anne ve Baba arasında ki uyumun tespitinde önemli bir husus bulunmaktadır. Hem dinimiz yasakladığı için hem de örfümüzden dolayı Anne ve Babalarımıza isimleri ile hitap etmeyiz. Dolayısıyla çocuklar Anne ve Babaları ile olan uyumlarını hesaplatmak istediklerinde BABA, PEDER, ANNE, VALİDE..vs hangi kelimeyle onlara sesleniyorlarsa o kelimeninde Ebcedine baktırmaları tavsiye edilir. Yani hem Anne ve Babalarının isimleri hem de bu kelimeler ile Ebced uyumuna baktırmak daha doğru sonuçlar almanızı sağlar. Anne ve Babalar açısından bir hesaplama yapılacaksa, yani Anne ve Babalar çocukları ile kendi aralarında ki uyumu öğrenmek istediğinde sadece çocuklarının isimlerine baktırmaları yeterli olabilir. Ancak hiç ismi ile hitap edilmeyip sadece OĞLUM, KIZIM, EVLADIM, ÇOCUĞUM gibi kelimeler kullanılıyorsa bu kelimelerinde Ebcedini hesaplatmaları gerekir.

  • ➤ Karı ile Koca arasında ki uyumun tespitinde eğer eşler birbirlerine isimlerinden çok HANIM, BEY, EFENDİ, HATUN, vb ifadelerle hitap ediyor ve bu süreklilik arzediyorsa bu kelimelerin Ebcedinin de hesaplatılmasında fayda vardır.

  • ➤ Sitemizde verilen hizmetler öz itibariyle kişiler arasında ki uyumun, ilişkinin tespiti ve teşhisi, İsim Koyma, Hastalık, gibi konularda toplanmaktadır. Bu tespitler/hesaplamalar yapılırken tamamen Matematik işlemleri kullanılmakta ve Ebced İlminin kuralları işletilmektedir. İsim ve isimleri oluşturan harflerden Karakter tahlili yapılmamaktadır. Bu ayrı bir alan olup, belki ilerleyen zamanlarda bu ve benzeri diğer Ebced hizmetlerini sitemizde kullanıcılara sunabiliriz.