ASIL EBCED

Bu ebced hesabında her harf bir rakama tekabül eder. İlk üç kelime birler hanesini, yani 1’den 10’a kadar olan sayıları; ortada ki iki kelime onlar hanesini, yani 20’den 90’a kadar olan sayıları; son üç kelime ise yüzler hanesini, yani 100’den 1000’e kadar olan sayıları gösterir. Bu hesapta harflerin Ebced değerleri toplanır. Mesela, Cemil kelimesini oluşturan harfler: Cim, mim, ye, lam’dır. Cim: 3, mim: 40, ye: 10, lam: 30. Toplam = 3 + 40 + 10 + 30 = 83. Cemil kelimesinin Asıl Ebced değeri 83’tür.


Asıl Ebced


EN KÜÇÜK EBCED

Bu hesap yapılırken Asıl Ebced’deki sayılar 12’ye bölündükten sonra geriye kalan sayı Ebced harflerinin sayısal karşılığıdır. Mesela Mim harfinin Ebced değeri olan 40’ı 12’ye böldüğümüzde kalan 4’tür. Cemil kelimesinin en küçük Ebced değeri: 3 + 4 + 10 + 6 = 23 eder.


En Küçük Ebced


BÜYÜK EBCED

Harflerin adlarının sayı değerine göre hesaplanır. Asıl ebced hesabında ki rakamlar kullanılarak hesaplanır. Mesela Cim harfi; cim, ye, mim olarak yazılır. Bunun toplamı: 3 + 10 + 40 = 53’tür. Cemil kelimesinin büyük Ebced değeri: 53 + 90 + 11 + 71 = 225 eder.


Büyük Ebced


EN BÜYÜK EBCED

Asıl Ebced’deki harflerin karşılığı olan rakamların, Arapça adlarını meydana getiren harflerin sayı değerleri toplamıdır. Mesela, He harfinin değeri 5’dir. Arapça 5 hamse’dir. Bu da 600 + 40 + 60 + 5 = 705’dir. Cemil kelimesinin en büyük Ebced değeri: 1035 + 333 + 575 + 1090 = 3033’dür.


En Büyük Ebced

En Büyük Ebced