Bütün lafız ve kelimeler arasında bazı kelimelerin Ebced değerleri aynıdır. Bu kelimelerin manalarına bakıldığında aralarında olan ilişki çok dikkat çekicidir. Anlam bakımından ilginç ve şaşırtıcı bağlantıları vardır. Aşağıda bir kısmına yer verdiğimiz bu ‘kelimeler’ düşünenler için birçok hikmetler taşımaktadır.


Ebced bakımından birbirine mutabık düşen kelimelere misaller ;


 1. EMÂN : 92
  (Cenab-ı Hakk’ın İsm-i Şerîfi)
  MUHAMMED(S.A.V) : 92


 2. HAK TEÂLÂ : 219

  HÂCET REVÂ : 219
  (İhtiyâcı gören, gideren)

 3. ALLAH(C.C) : 66

  VEKÎL : 66
  (Cenab-ı Hakk’ın İsm-i Şerîfi)

 4. VÜCÛD : 19
  (Varlık, Var oluş, Beden)
  VAHİD : 19
  (Tek)

 5. HUBB-İ MUHAMMED : 102
  (Muhammed Aleyhisselam Sevgisi)
  İMAN : 102


 6. EVLÂD-I ALİ : 152
  (Hazret-i Ali Efendimizin Evlatları)
  KÜLLİ MUHAMMEDÎ : 152
  (Tamamı Muhammedî)

 7. YUSUF : 156

  HÜSN-Ü EZEL : 156
  (Ezelden güzel)

 8. İBADET : 177

  İZZET : 177
  (Şeref, Değer, Yücelik)

 9. İLİM : 140

  AMEL : 140

  SA’Y : 140
  (Gayret, Çalışma, Çaba gösterme)

 10. SAHİB-İ ZAMAN : 199
  (Zamanın Sahibi)
  ALEM-PENAH : 199
  (Alemin,Cihanın sığındığı yer)

 11. A’YÂN-I DOST : 582
  (Dostların ileri gelenleri)
  EŞRAF : 582
  (Şerefliler, Seçkinler)

 12. DİLAVİZ : 58
  (Güzel, Gönül çekici, Cazip)
  MAHBUP : 58
  (Sevgili)

 13. YÂVEGÛ : 58
  (Zırvalayan, Saçma sapan konuşan kişi)
  BEHÂYİM : 58
  (Dört ayaklı hayvanlar)

 14. HİNDÎ : 69
  (Hint ahalisinden olan)
  BÂZENDE : 69
  (Oynayan, Oynayıcı)

 15. KA’BE : 97

  ÂB-I ZEMZEM : 97
  (Zemzem suyu)

 16. ŞEB-İ HİCR : 510
  (Ayrılık gecesi)
  MÂTEMGEDE : 510
  (Matem evi, Matem yeri)

 17. KÖFTE : 511
  (Kıyılmış, Ezilmiş, Dövülmüş Et )
  ŞEVHER : 511
  (Koca)

 18. KARURE : 512
  (Göz bebeği)
  IRKÛ’NNAS : 512
  (İnsanların soyu, kökü, nesli)

 19. MEHR-İ NİGAR : 516
  (Sevgilinin muhabbeti, güneşi, mehri)
  MAŞUK : 516
  (Aşık olunan kişi)

 20. KUTTA’UT TARİK : 530
  (Yol kesiciler, Eşkıyalar)
  ŞEYTAN : 530


 21. ŞİİR : 570
  (Tatlı)
  ŞİRİN : 570


 22. ŞÛRÎDE-İ AHVAL : 571
  (Halleri karışık, Perişan, Aşık, Meftun)
  ŞUARÂ : 571
  (Şairler)

 23. BÛ CEHİL : 46

  EBÛ LEHEB : 46


 24. BAHİL : 642
  (Cimri)
  ŞERR’UN NAS : 642
  (İnsanların şerlisi, kötüsü)

 25. KAPICI : 122
  (Kapkaçcı)
  BED SÜLUK : 122
  (Kötü davranış, gidiş)

 26. ŞÜKÜR : 560

  DERVİŞ : 560


 27. NEMEK : 110
  (Tuz, Milh, Lezzet, Tat, Bağlılık, Hak)
  ALİ : 110


 28. DOST : 470

  AŞK : 470

  MİLLET : 470


 29. EFİ’ : 181
  (Engerek Yılanı)
  SİNAN : 181
  (Mızrak, Süngü)

 30. HARB : 210
  (Savaş)
  ZECR : 210
  (Zorlama,Eziyet)

 31. ACZ : 80
  (Acziyet, Güçsüzlük, Beceriksizlik)
  ADV : 80
  (Düşman)

 32. SEYF : 150
  (Kılıç)
  SULTAN : 150


 33. MATLUB : 87
  (İstenen, Arzu Edilen)
  VEFA : 87


 34. AFAK : 182
  (Ufuklar,Cihetler)
  EKALİM : 182
  (İklimler, Memleketler)

 35. İKLİM : 181

  UFUK : 181


 36. CADI : 4
  (Büyücü Karı)
  DUD : 4
  (Böcek, Kurtçuk, Duman)

 37. ATEŞ : 701
  (Kıvılcım)
  ŞİRAR : 701


 38. ŞEHİR : 267

  MERKEZ : 267


 39. MİHR- MÜHÜR : 245

  MEDAR : 245
  (Vesile, Sebep, Dayanak noktası)

 40. SABAH : 101

  MESA : 101
  (Akşam)

 41. NUR : 256
  (Işık, Aydınlık)
  NEHAR : 256
  (Gündüz)

 42. MEYHANE : 706

  ŞÜRUR : 706
  (Kötülükler, Şerler)

 43. AFAT : 482
  (Afetler, Musibetler)
  KAİNAT : 482


 44. AYNA : 76

  NİGAH : 76
  (Bakış, Bakmak)

 45. SOFİYE : 191

  ENE’L HAK : 191


 46. RE’Y : 211
  (Görüş, Oy, Fikir)
  DAVER : 211
  (Hakim, Hükümdar)

 47. DERC : 207
  (Biriktirme)
  ZER : 207
  (Altın, Pare, Akçe)

 48. ALEM : 141

  FANİ : 141


 49. SULH : 128
  (Barış)
  NİZA’ : 128
  (Kavga)

 50. ÂK : 171
  (Serkeş, itaatsiz, kafa tutan)
  ASİ : 171


 51. AYAK : 112

  KADH : 112
  (Kötüleme, Kınama)

 52. ŞİMŞİR : 850
  (Kılıç)
  MERİH : 850
  (Mars)

 53. DERT : 208

  HİCR : 208
  (Ayrılık)

 54. KAKÜL : 71

  SEVDA : 71


 55. ZEBAN : 60
  (Dil, Lisan)
  DEHAN : 60
  (Ağız)

 56. MUHABBET : 450
  (Sevgi, Dostluk)
  MEVEDDET : 450
  (Sevgi, Dostluk)

 57. HAVAB : 609
  (Uyku)
  RAHAT : 609


 58. ŞER : 500
  (Kötülük)
  MEST : 500
  (Sarhoşluk, Aklı başında olmamak)

 59. GAM : 1040
  (Keder, Üzüntü)
  MARAZ : 1040
  (Hastalık)

 60. SÎB : 72
  (Elma)
  ELMA : 72


 61. MERT : 244

  DİLÎR : 244
  (Yürekli, Yiğit)

 62. MAHBUP : 58
  (Sevgili)
  NAZ : 58


 63. AN : 51

  CAZİM : 51
  (Kesin, Kati)

 64. NASÎH : 149
  (Nasihat eden)
  MECNUN : 149
  (Deli)

 65. TEVBE : 413

  PİŞMANİ : 413


 66. ÂLÎ : 111
  (Yüce)
  SAMİ : 111
  (Yüce)

 67. SEHA : 661
  (Cömertlik)
  SETTÂR : 661
  (Cenab-ı Hakk’ın İsm-i Şerifi, Günahları örten)

 68. MAL : 71

  EMEL : 71

  SEVDA : 71
  (Aru, istek)

 69. TAB’ : 81
  ( Tabiat, Huy)
  MEYYAL : 81
  (Meyilli, Yatkın)

 70. SALİH : 129
  (Dindar)
  LATİF : 129
  (Hoş, Güzel)
  MU’Tİ : 129
  (İtaatkar)

 71. ALÎ : 110

  BİHAKKIN : 110
  (Hakkıyla)
  VÜCUD-U KAMİL : 110
  (Kamil vücutlu)

 72. EL ALİYY : 141
  (Cenab-ı Hakk’ın İsm-i Şerîfi)
  A’LEM : 141
  (En iyi bilen)

 73. ŞAH : 306
  (Hükümdar, Padişah)
  KAHHAR : 306
  (Kahredici, Yok edici)

 74. SEYFİ : 160
  (Kılıçla alakalı)
  SELATİN : 160
  (Sultanlar)

 75. ADEM : 45
  (İnsan)
  HEMM : 45
  (Gam, Keder, tasa)

 76. MEY : 50
  (İçki, Şarap)
  KİL : 50


 77. KEŞEMS : 660
  (Güneş gibi)
  NOHUT : 660
  (Leblebi)

 78. KADI : 911
  (Yargıç, hâkim)
  BAB-I RÜŞVET : 911
  (Rüşvet kapısı)

 79. SİRAC : 264
  (Mum, Kandil, lamba)
  PERVANE : 264
  (Fırıldak, Kelebek)

 80. FİL : 120
  (Hortumlu bir hayvan)
  MEKS : 120
  (Vergi, Haraç)

 81. DEVA : 11

  TIB : 11


 82. NAKŞİBEND : 506

  İRŞAD : 506


 83. İHLAS : 722
  (Samimiyet)
  KİZB : 722
  (Yalan)

 84. GAM : 1040

  MUZIR : 1040
  (Zararlı)

 85. KAHVE : 116

  KAVİ : 116
  (Kuvvetli, keskin)

 86. NUH : 64
  (Aleyhisselam)
  NACİ : 64
  (Kurtarıcı, Kurtulan)

 87. HESAP : 71

  SEHV : 71
  (Hata, Yanlış, Yanılma)

 88. CEVR : 209
  (Haksızlık, Üzme, Eziyet)
  AZAR : 209


 89. DİVANE : 76
  (Deli, Çılgın, Akılsız)
  GÖNÜL : 76