Ebced; eski alfabelerde hecelemelerin alt tarafında bulunan bir ibarenin ilk kelimesi ve bütününün ismidir. İbare şudur : ".(Ebced) (Hevvez) (Hutti) (Kelemen) (Sa'fes) (Kareşet) (Sehaz) (Dazig)" Bu lafızlar hece harflerinin sıralarını göstermek için elifbada(alfabede) yazılır; çünkü gerek İbrani ve Süryani lisanlarıyla sair sami lisanlarında ve gerek Yunan, Kıpti ve Latin lisanlarında harflerin sırası ile hemen hemen aynıdır. Yalnız ebcedde ki son iki sözcüğü meydana getiren harfler, bu alfabelerde yoktur. Bu kelimelerin gerçekte Arapça köklere dayanmayışı ve bu suretle kelimelerin belli bir anlamının da olmayışı, Arapların bunları başka kavimlerden almış olduklarının açık bir delilidir. Kaynaklar da bu görüşü desteklemektedir.


Ebced Hesabı ; Ebced düzeni ile oluşturulan alfabede her harfin bir sayı değeri vardır. Harflerin bu sayı değerleriyle rakam gibi kullanılmasına ebced hesabı, eski deyimi ile hesab-ı cümel denir.


Sadece arap alfabesinde değil dünya üzerinde bulunan birçok alfabedeki harflerin aynı zamanda birer rakam olarak kullanıldığı veya her harfin bir sayıya karşılık olduğu bilinen bir gerçektir. Mesela Lâtin, Fransız, Yunan, İbrânî ve Süryânî alfabelerinde de bu böyledir. Ne var ki farklı alfabelerde harflerin rakam değerleri değiştiği gibi “ebced”in kendi içinde de hesaplama şekilleri vardır ve rakam değerleri değişmektedir. Bunlar, Asıl ebced hesabı, en küçük ebced hesabı (cümel-i asğar), büyük ebced hesabı ve en büyük ebced hesabı (cümel-i ekber)dır.