Çocuk dünyâya geldiğinde sağ kulağına Ezân-ı Muhammedî, sol kulağına kâmet okunmalıdır.


Rasûlü’s-Sekaleyn (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz, Hazret-i Hasan (radıyallâhü anh) dünyâya geldiklerinde kulağına ezan okumuşlardır. Çocuk doğduğunda damağına tatlı bir şey sürülerek Resûlullah Efendimiz Hazretlerinin de okuduğu rivâyet edilen şu duâ okunur: “Allâhümmec’alhü berran. Veenbithü fi’l-İslâmi nebâten hasenen.” Bu duâyı okuyan şöyle demiş oluyor: “Yâ Rabbi! Dinimize, zamanın sultânına ve üstâzına; baba ve annesine ve sâir itâati lâzım olan kimselere itâatkâr ve bağlı eyle! Zâlim, gaddar, günahkâr ve âsî kılma! İslâm’da kudûmünü bereketli kılıp ahlâkını güzel, lisânını fasîh ve belîğ eyle!”


Çocuğun, velîsi üzerindeki haklarından biri de, çocuğu güzel isim ile isimlendirmektir. Şöyle ki, Peygamberlerden birisinin ismine muvâfık olması, en güzelidir. Resûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimiz “Kıyâmet gününde herkes isimleriyle çağrılacağı için, peygamberlerden birinin ismine sahip olan ismin sâhibi, o ismin bereketine nâil olur.”buyurmuşlardır.

Erkek çocuğunu Mehmed, Ahmed, Mahmud, Abdullah, Abdurrahman gibi en güzel isimlerle isimlendirmenin fazilet ve hürmetlerine dâir birçok rivâyet vardır. Kız evladı ise Hadîce, Fâtıma, Âmine, Âişe gibi isimler ile isimlendirmelidir. Zîrâ, güzel isim bereket sayılır. Hazret-i Fahr-i Âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimizin, güzel olmayan isimleri değiştirdikleri rivâyet olunmuştur. Peygamberlerden birinin ismi konulan evlada, ziyâdesiyle hürmet etmek lazımdır. (Osmanlı’da “Muhammed” ismine hürmeten “Mehmed” denilmiştir.)


(Hukûku Veled)