Yeni doğacak olan bebeğe isim koyarken uygun ve güzel bir isim seçmek her Anne Babanın görevidir. İsim seçerken ismin verdiği mesaj, anlamı ve fonetiği ne kadar önemli ise, Anne-Baba uyumunun sağlanması da o kadar önemlidir. Günümüzde bazı ebeveynler maalesef isim seçerken bu konuları fazla önemsemeyip, sırf kulağına hoş geldiği için çocuklarına manasız, uyumsuz isimler vermektedir. Dolayısıyla ileride aile içinde sebepsiz(!) kavgalar, anlaşmazlıklar ve uyuşmazlıklar baş göstermektedir. Üç kardeşten ikisi anlaşırken diğeri kavgacı olabilmektedir. Yine Çocuklar Anneleri ile tam bir uyum içinde oldukları halde Babalarıyla uyuşmazlık yaşayabilmektedir. Onun için bebeğinizin Anne-Baba ve Kardeşleri ile arasında ki isim uyumunu EBCED ilmiyle öğrenmek ve uyumlu bir isim vermek büyük faydalar sağlayacaktır.